Wetenschap

Gezien klimaatlabel zo veel mogelijk de wetenschap volgt, en de klimaatwetenschap bij het grote publiek niet zo bekend is, is het daarom goed hier een korte samenvatting van te geven.
Om het geheel leesbaar te houden, is dit artikel opgebroken in hoofdstukken die je afzonderlijk van elkaar kan lezen.

Broeikasgassen
Geschiedenis
Vraag en antwoord

Broeikasgassen
Een klein gedeelte van onze atmosfeer bestaat uit broeikasgassen, die warmtestraling kunnen vasthouden en weerkaatsen. Zonder deze gassen zou de aarde een klomp ijs zijn en is leven op aarde zoals wij dat nu kennen niet mogelijk.
De hoeveelheid aan CO2 (het belangrijkste broeikasgas) was de laatste 2000 jaar tot de 19e eeuw redelijk stabiel op zo’n 280ppm (parts per million/deeltjes per miljoen).
Op dit moment is dat aandeel door ons toedoen gestegen tot boven de 420ppm en wordt het hier dan ook meetbaar warmer.
Om die opwarming te stoppen, moeten we geen broeikasgassen meer uitstoten en bovendien de hoeveelheid aan CO2 terugbrengen tot 350ppm (die technologie is in onderzoek).
De reden dat we de hoeveelheid aan CO2 moeten terugbrengen, is omdat dit op natuurlijke wijze te langzaam gebeurt.
Behalve CO2 is er ook Methaan, die verantwoordelijk is voor 30% van de opwarming. Die uitstoot moeten we ook stoppen. Maar omdat de levensduur van methaan korter is, hoeven we die niet uit de lucht te halen.

Geschiedenis
De klimaatwetenschap is al vrij oud. De reden dat dit niet zo lijkt, is omdat het meten van de opwarming lange tijd lastig bleek. Pas in 1988 was dit goed aantoonbaar.
1824 Joseph Fourier geeft een theorie over het bestaan van broeikasgassen.
1859 John Tyndall bewijst dat broeikasgassen meetbaar warmte vasthouden.
1864 James Croll ondekt de relatie tussen de baan van de aarde om de zon en klimaatverandering.
1896 Svante Arrhenius doet de eerste berekeningen over de opwarming van de aarde.
1924 Milutin Milanković berekent de historische baan van de aarde in relatie tot de zon.
1929 Wilmot H. Bradley ontdekt vroegere klimaatveranderingen in kleilagen.
1938 Guy Stewart Callendar bevestigd de berekeningen van Svante Arrhenius.
1956 Gilbert N. Plass berekent de opwarming met behulp van computers.
1981 James Hansen voorspelt meetbare opwarming door afname vervuiling van aerosolen deeltjes.
1982 Historische CO2 ijskern data van Groenland gepubliceerd.
1985 Vostok ijskern data gaat tot 150,000 jaar oud.
1988 James Hansen geeft de eerste beoordeling dat de opwarming van de aarde meetbaar is.
1990 IPCC komt met het eerste klimaatrapport.
1997 Kyoto protocol is het eerste VN overeenkomst om broeikasgassen te verminderen.
2004 Naomi Oreskes publiceert de eerste consensus over klimaatverandering.
2009 Mislukking van COP 15 in Kopenhagen door climategate misinformatie.
2015 COP 21 in Parijs bereikt een akkoord.

Vraag en antwoord
Wordt de opwarming van de aarde echt bepaald door broeikasgassen?
Ja, zie deze animatie.