Stemmingen 2019

NummerDatumVVDPVVCDAD66GLSPPvdACUPvdD50PlusSGPDENKFvDWegingOnderwerpOmschrijving
32813-13518-05-201700001101100101BiomassaMotie van het lid Beckerman over de subsidies voor biomassabijstook steken in echte duurzaamheidsmaatregelen
32813-13618-05-201700011101110101ParijsMotie van het lid Kröger over een studie door het PBL naar de kosten van de energietransitie met het klimaatakkoord van Parijs als uitgangspunt
32813-13718-05-201710111111111101StoppenMotie van het lid Van Aalst over het niet verder doorvoeren van vergroeningsmaatregelen
21501-33-65420-06-201700222222220202EnergiebesparingMotie van het lid Van Veldhoven over de ambitie van 1,5% energiebesparing per jaar
21501-33-65520-06-201700022022220202EnergieMotie van het lid Van Veldhoven over "commission guidelines" met benchmarks voor elke lidstaat
21501-33-65620-06-201700011111110101RegelsMotie van de leden Van Veldhoven en Kröger over het voorkómen van een stapeling van rekenregels
21501-33-65720-06-201700004440440404EnergiebesparingMotie van het lid Wassenberg over niet instemmen met het voorstel van Malta
32813-14320-06-201700111111111111ParticipatieMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over deelname van burgers aan duurzame energieprojecten vereenvoudigen
32813-14520-06-201700002202220202Vervuiler betaaltGewijzigde motie van de leden Wassenberg en Beckerman over de onwenselijkheid dat in de energie-intensieve industrie niet de vervuiler betaalt (t.v.v. 32813-139)
32813-14620-06-201700111111110101FinancieringGewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over pilotprojecten met gebouwgebonden financiering (t.v.v. 32813-140)
32813-14720-06-201700011111110101IsolatieGewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over proactief informeren van mensen met slecht geïsoleerde woningen (t.v.v. 32813-142)
31239-26507-09-201700001110110101ZonMotie van het lid Wassenberg c.s. over het benutten van daken van gemeentelijke gebouwen voor zonne-energie
31239-26707-09-201700001110110101DivesterenMotie van de leden Wassenberg en Van der Lee over het verduurzamen van de beleggingsportefeuille van het ABP
31239-26807-09-201700001100100111MestvergistingMotie van de leden Wassenberg en Beckerman over geen subsidie meer voor mestvergisters
31239-27207-09-201710111111101101EnergierekeningMotie van het lid Madlener over niet verder laten oplopen van de energiebelastingen/heffingen
34775-3002-11-201700001100100001NieuwbouwMotie van het lid Thieme over minimaal energieneutrale nieuwbouw
34775-3102-11-201700001110110101SalderingMotie van het lid Thieme over handhaven van de salderingsregeling van opgewekte zonne-energie
34775-3202-11-201700001110110101VleesMotie van het lid Thieme over stimuleren van opschaling van de productie van vleesvervangers
34775-3302-11-201701001110100001CCSMotie van het lid Thieme over geen prioriteit en overheidsgeld voor de ondergrondse opslag van CO²
34775-3402-11-201700001110100101DivesterenMotie van het lid Thieme over afspraken met investeerders over afbouw van investeringen in fossiele energie
34775-3502-11-201700001100100101EnergieakkoordMotie van het lid Thieme over openbreken van het energieakkoord
34775-3802-11-201700004000400004VleestaksMotie van de leden Thieme en Klaver over invoeren van een vleestaks in plaats van verhogen van het lage Btw-tarief
34762-728-11-201700001110110101LastenAmendement van het lid Van der Lee over het verdelen van de lasten over huishoudens en bedrijven volgens een 40:60-verdeling
34717-1004-12-201702002220220222BiobrandstoffenMotie van het lid Wassenberg over geen palmolie en sojaolie gebruiken voor biobrandstoffen
34717-1104-12-201702002200200002BiobrandstoffenMotie van het lid Wassenberg over verlaging van het aandeel voedselbrandstoffen in de tank
34717-1304-12-201710111111111101BiobrandstoffenMotie van het lid Van Aalst over het schrappen van de bijmengverplichting voor alle biobrandstoffen
34717-1404-12-201710111111111111LandgebruikMotie van de leden Van Eijs en Dik-Faber Faber over het meenemen van ILUC in de emissieberekeningen
34717-1504-12-201710111111111101BiobrandstoffenMotie van de leden Von Martels en Van Eijs over sturen op CO2-reductie van verschillende biobrandstoffen
34717-1804-12-201720222222222202BiobrandstoffenMotie van het lid Kröger c.s. over vanaf 2021 geen palmolie en soja meer gebruiken voor biobrandstoffen
34717-1904-12-201700002220220222BiobrandstoffenMotie van het lid Kröger over geen groei van het gebruik van palmolie en soja als biobrandstoffen
21501-33-68213-12-201710111111110101EnergieGewijzigde motie van de leden Van der Lee en Wassenberg over geen verzet tegen een ambitieuzer EU-doel voor hernieuwbare energie en energiebesparing (t.v.v. 21501-33-682)
21501-33-68313-12-201700002220200202Groene stroomMotie van het lid Wassenberg over het voorstel waarbij groene stroom geen voorrang meer krijgt op het net
21501-33-68413-12-201700001110110101EnergieMotie van het lid Wassenberg over voorstellen waarmee Europese burgers de mogelijkheid krijgen zelf energie op te wekken
30175-27116-01-201800022222222202Fiscale prikkelsMotie van het lid Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels
30175-27316-01-201800002220220202Carbon budgetMotie van het lid Van Raan c.s. over rapporteren over het overgebleven koolstofbudget
30175-27616-01-201800001110110101Fossiel belastenMotie van het lid Van Raan c.s. over fossielvrij als goedkoopste alternatief
30175-27816-01-201810111111111101EnergierekeningMotie van het lid Kops over een lagere energierekening
34627-3225-01-201800001110111101GasaansluitingMotie van het lid Beckerman c.s. over kosteloze verwijdering van gasaansluitingen voor huishoudens
34627-3425-01-201810111111111101KostenMotie van het lid Kops over de kosten van energietransitie
30196-57708-03-201800001110110101Financiële sectorMotie van het lid Van der Lee c.s. over de financiële sector actiever betrekken bij het klimaatakkoord
30196-57808-03-201810111011111101DraagvlakMotie van het lid Jetten c.s. over een meerjarig campagneplan
30196-57908-03-201810111111111101Doelstelling EUMotie van het lid Jetten c.s. over een EU-doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030
30196-58108-03-201800004000440404AanscherpingMotie van het lid Wassenberg c.s. over klimaatdoelen periodiek aanpassen
30196-58208-03-201800001110110101VeestapelMotie van het lid Wassenberg c.s. over inkrimping van de veestapel
30196-58608-03-201800000000000000DraagvlakMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over maatschappelijk draagvlak
30196-58708-03-201800002220220202IndustrieMotie van het lid Beckerman c.s. over dwingende verduurzamingsmaatregelen voor de industrie
30196-58908-03-201800002220220202Vervuiler betaaltMotie van het lid Moorlag c.s. over vervuilers laten betalen voor een schone toekomst
30196-59308-03-201800001110110101Regie gasafMotie van het lid Sazias c.s. over alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluitingen
32813-17518-04-201800011111110101Vervuiler betaaltMotie van het lid Van Raan c.s. over het principe van de vervuiler betaalt als uitgangspunt
32813-17618-04-201810111111111101KlimaatakkoordMotie van het lid Van Raan over flexibiliteit binnen het klimaatakkoord
32813-17718-04-201800001100110101Beperken uitstootMotie van het lid Van Raan over geen nieuwe activiteiten die leiden tot toename van de CO2-uitstoot
29665-29115-05-201810111111111101VliegtaxMotie van het lid Graus over afzien van de tickettax
29665-29215-05-201810111111111101SchipholMotie van het lid Graus over capaciteitsproblemen door uitstel opening Lelystad Airport compenseren
29665-29315-05-201800001100100001SchipholMotie van het lid Graus c.s. over een plan van aanpak om Schiphol verder te ontwikkelen en concurrentieresistent te houden
29665-29715-05-201800004444444404LuchtvaartMotie van het lid Kröger c.s. over reduceren van de CO2-uitstoot van de luchtvaart van en naar Nederland
29665-30015-05-201800001110110101BereikbaarheidMotie van de leden Kröger en Van Raan over een bereikbaarheidsnota met meer opties dan luchtvaart
29665-30215-05-201800004440404004LuchtvaartgroeiMotie van het lid Van Raan c.s. over vergroening en niet groei centraal stellen
29665-30515-05-201800111111111101LuchtvaartMotie van het lid Van Raan c.s. over het meenemen van alle klimaateffecten in de Luchtvaartnota 2040
29665-31515-05-201800001111100101SchipholMotie van het lid Remco Dijkstra c.s. over de economische rol van Schiphol als mainport
29665-32115-05-201800001110110101LuchtvaartMotie van het lid Van Brenk c.s. over de gevolgen voor de volksgezondheid van beleid
29665-32215-05-201800002220220202LuchtvaartMotie van het lid Van Brenk over sneller terugdringen van de CO2-emissie per passagier
29665-32515-05-201810111111111101LuchtvaartGewijzigde motie van de leden van de leden Paternotte en Bruins over differentiatie in luchthavengelden op basis van klimaatimpact (t.v.v. 29665-320)
29665-32805-06-201811111111111101Schiphol en treinGewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. over de overstap van vliegtuig naar trein aantrekkelijker maken (t.v.v. 29665-319)
33529-48707-06-201800001100100101ExtraMotie van het lid Van Raan c.s. over extra klimaatmaatregelen ter compensatie van de uitstoot van buitenlands gas
33529-48907-06-201810111111111101GrootgebruikersMotie van het lid Van Raan c.s. over kansen van verduurzaming van grootgebruikers inzichtelijk maken
34902-513-06-201800111111111101SchooldakrevolutieMotie van de leden Van der Lee en Dik-Faber over de Stichting Schooldakrevolutie
34775-XIII-14720-06-201800004440400404CO2 reductieMotie van de leden Van Raan en Beckerman over een maatregelenpakket voor CO2-reductiedoelstellingen
31936-49404-07-201800001110100001Lelystad AirportMotie van het lid Laçin over het overplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad Airport
31936-49504-07-201800001100100001Lelystad AirportMotie van het lid Van Raan over waarborgen dat het bedrijfsleven geen rechten kan ontlenen aan het nieuwe luchthavenbesluit
31936-49704-07-201800111111111111VliegtuiglawaaiMotie van het lid Paternotte c.s. over beperken van de exploitatie van lawaaiige vliegtuigen
31936-50504-07-201810111111111101SchipholMotie van het lid Graus over mogelijk maken van 590.000 vliegbewegingen op Schiphol
32813-19927-09-201810111111110101ThoriumMotie van het lid Kops over het gebruik van thorium mogelijk maken
32813-20127-09-201810111011101001EnergierekeningMotie van het lid Kops over een daling van de energierekening
32813-20227-09-201810111111111101WindmolensMotie van het lid Kops over alle windmolenplannen en -projecten schrappen
32813-20327-09-201800004440440404FossielMotie van de leden Beckerman en Moorlag over minder ondersteuning van de fossiele industrie
32813-20427-09-201810111111111101ZonneladderMotie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden
32813-20727-09-201800001110101101GemeentenMotie van de leden Moorlag en Beckerman over middelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving
32813-20927-09-201810111111111101GrondstoffenMotie van de leden Jetten en Wassenberg over richtlijnen voor hergebruik van grondstoffen
32813-21527-09-201800004440404404Lucht-scheepvaartMotie van de leden Van Raan en Wassenberg over CO2-reductiedoelen voor lucht- en scheepvaart
32813-21702-10-201810111111111101LeeftijdGewijzigde motie van het lid Sazias over duurzaamheidsleningen zonder leeftijdsgrens (t.v.v. 32813-205)
35000-XIII-1608-11-201810111111111101KlimaatakkoordMotie van het lid Kops over beëindiging van de onderhandelingen over het klimaatakkoord
35000-XIII-1708-11-201810111111111101SubsidieMotie van het lid Kops over afschaffen van de ODE en de SDE+
35000-XIII-2408-11-201800222222222202VerlichtingMotie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over bedrijven verplichten tot het gebruik van led-verlichting
35000-XIII-2708-11-201810111111111111KostenMotie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting
35000-XIII-3508-11-201810111111111101DraagvlakMotie van de leden Agnes Mulder en Yesilgöz-Zegerius over bewoners betrekken bij regionale energiestrategieën en warmtevisies
35000-XIII-4108-11-201810111111111101AardwarmteMotie van het lid Sienot c.s. over ontwikkeling van aardwarmteprojecten in stedelijke gebieden
35000-XIII-4208-11-201810111111111101RestwarmteMotie van het lid Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen
35000-XIII-5308-11-201801001100100111HoutMotie van het lid Akerboom over beëindigen van de subsidie voor de stook van schoonafvalhout
35000-XIII-5608-11-201800004440400004CO2 prijsMotie van het lid Van Raan over voorbereiden van de verhoging van de minimumprijs voor CO2
35000-XIII-5708-11-201800001110111101BelastingMotie van de leden Van Raan en Moorlag over ontwikkelingsroutes voor de VEK
35000-XIII-5908-11-201800004440400004PrioriteitMotie van het lid Van Raan over het niet hand in hand gaan van economische groei en reductie van CO2-uitstoot
35000-XIII-6008-11-201800002220220202EcocideMotie van het lid Van Raan over ecocide opnemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
35000-XIII-6208-11-201810111111111101EnergiebesparingMotie van de leden Stoffer en Dik-Faber over inzetten op energiebesparing en isolatie van bestaande gebouwen
35000-XIII-6708-11-201810111111111101ParijsMotie van het lid Baudet over het per direct opzeggen van het Parijsakkoord
35000-XIII-6808-11-201810111111111101BeleidMotie van het lid Baudet over het volledig herzien van het voorgenomen klimaatbeleid
35000-XIII-7108-11-201810111111111101EfficiencyGewijzigde motie van het lid Van der Lee over waterzijdig inregelen als erkende maatregel (t.v.v. 35000-XIII-26)
34952-3528-11-201800001010100101EconomieMotie van het lid Van Raan over de ontkoppeling van economische groei en de CO2-uitstoot
34952-3628-11-201800011111110101EcocideMotie van het lid Van Raan over een inventarisatie van het begrip "ecocide"A
32813-25506-12-201800001110100101RegeerakkoordMotie van het lid Van der Lee over uitstijgen boven het regeerakkoord
31936-53918-12-201800011101110001LuchtvaartMotie van het lid Graus c.s. over de effecten van acute beëindiging van het verlengd baangebruik
31936-54018-12-201800111111111101LuchtvaartMotie van het lid Kröger over modernisering van de slotverordening
31936-54318-12-201800111111111101LuchtvaartMotie van het lid Kröger c.s. over een planMER voor de Luchtvaartnota
31936-54718-12-201800001000100001LuchtvaartMotie van het lid Van Raan over de 1,5°C-doelstelling als uitgangspunt van het luchtvaarbeleid
31936-44314-02-201900022222220002LuchtvaartMotie van de leden Laçin en Kröger over de gedoogconstructie voor Maastricht Aachen Airport
31936-44814-02-201900001110111101LuchtvaartMotie van het lid Van Raan c.s. over de verwachte uitstoot van CO2
31936-44914-02-201900001100100001LuchtvaartMotie van het lid Van Raan over scenariovoorstellen voor de luchtvaart
31936-45014-02-201900001110111101LuchtvaartMotie van de leden Kröger en Van der Lee over uitstootreductie van de luchtvaart
31936-46021-02-201900111111111101LuchtvaartGewijzigde motie van de leden Bruins en Paternotte over vliegtuigen met de meeste geluids- en milieuhinder (t.v.v. 31936-456)
29665-28122-03-201900001110110101LuchtvaartMotie van het lid Van Raan c.s. over handhaving op alle gemaakte afspraken