Stemmingen 2017

NummerDatumVVDPvdASPPVVCDAD66CUGLSGP50PlusPvdDWegingOnderwerpOmschrijving
31793-6412-12-2012001000110111BijstookMotie van de leden Leijten c.s. over de bijstook van biomassa
31793-6512-12-2012001001110111BesparingMotie van het lid Leijten c.s. over een energiebesparingsdoelstelling
31793-6612-12-2012001011111111BesparingMotie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over een kabinetsbrede aanpak van energiebesparing
31793-6712-12-2012011011111012BijstookMotie van het lid Van Veldhoven over gecertificeerde duurzame biomassa
31793-6812-12-2012001001110111OrganisatieMotie van de leden Van Tongeren en Klein over een coördinerende minister voor klimaat
31793-6912-12-2012001001110111BesparingMotie van het lid Van Tongeren over een gezamenlijk plan voor energiebesparing
31793-7012-12-2012111011111112AlgeheelMotie van het lid De Graaf over stoppen met duurzaamheidsbeleid
31793-7112-12-2012111011111112AlgeheelMotie van het lid De Graaf over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde
31239-15315-05-2013000010110011MijnbouwMotie Van Tongeren en Dik-Faber over verlenging van het moratorium op schalie- en steenkoolgaswinning
31239-15415-05-2013000000110011MijnbouwMotie Van Tongeren over niet toestaan van proefboringen totdat er nieuwe technieken zijn
31239-15715-05-2013000000110011MijnbouwMotie Dik-Faber over het serieus nemen van bezwaren tegen schaliegaswinning
31239-16015-05-2013111011111111EnergieMotie Paulus Jansen en Leegte over contractvormen op basis van kwartierprijzen
31239-16515-05-2013000000110011MijnbouwMotie Ouwehand over veiligheid voor mens en milieu
2013D2006817-05-2013001011111111MijnbouwGewijzigde motie van de leden Klein en Van Veldhoven (t.v.v. 31239, nr. 163) over expliciete instemming van de Kamer met proefboringen
2013D2026321-05-2013001001110111MijnbouwNader gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. (t.v.v. 31239, nr. 168) over uitbreiding van het onderzoek met gevolgen voor duurzame energie
21501-08-46512-06-2013011001111111TransportMotie van het lid Dik-Faber over de CO2-emissiedoelstellingen voor personenvoertuigen
21501-08-46612-06-2013001011111111BiobrandstoffenMotie van het lid Van Veldhoven over geen groei van bijmenging eerstegeneratiebiobandstoffen
33193-1120-06-2013001011110111BesparingMotie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over prestatieafspraken met grootverbruikers
33193-1220-06-2013001000010011EnergieMotie van het lid Van Tongeren over een gelijk speelveld voor de fossiele en schone energiesector
33193-820-06-2013111011111112AlgeheelMotie van het lid De Graaf over het stoppen met klimaat- en CO2-gerelateerd beleid
32813-6003-10-2013111011111111SubsidieMotie van het lid De Graaf over het beëindigen van subsidies op biobrandstoffen
32813-6503-10-2013011011111111EnergieMotie van het lid Dik-Faber over het rapporteren over bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen
2013D3929304-10-2013011101110112DoelenGewijzigde motie van het lid Remco Dijkstra (t.v.v. 32813, nr. 68) over aansluiting bij Europese richtlijnen voor duurzaamheid
2013D4016710-10-2013011001111111BiomassaGewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 32813, nr. 64) over prioriteit voor hergebruik van biomassa boven bij- en meestook
33750-XII-2206-11-201300100111001180kmhMotie van het lid Van Gerven over verlagen van de maximumsnelheid tot 80 km/u op locaties langs snelwegen en ringwegen
33750-XII-2706-11-2013111011111111PrioriteitMotie van het lid De Graaf over verkeersveiligheid als topprioriteit in plaats van klimaat
33750-XII-2906-11-2013111011111111AccijnzenMotie van het lid De Graaf over het verlagen van de accijnzen op brandstoffen
33750-XII-3806-11-2013011001111111GemeentenMotie van het lid Van Veldhoven over kwalitatieve doelstellingen voor duurzaam inkopen door gemeenten
33750-XIII-8411-11-2013111011111111OpslagMotie van het lid Klever over de opslag duurzame energie
33750-XIII-9211-11-2013001001110111EnergieMotie van het lid Van Tongeren over regelingen die leiden tot toename van schone energie of energiebesparing
33750-XIII-9611-11-2013000000110112BiomassaMotie van het lid Dik-Faber over terugbrengen van de bovengrens in de SDE-plus
32813-7813-11-2013111011111111AlgeheelMotie van het lid De Graaf over beëindigen van de bijdrage aan en de samenwerking met IPCC
32813-8013-11-2013001001110112PlanningMotie van het lid Dik-Faber over een langetermijnvisie voor energiebeleid
2013D4620919-11-2013001011110111DoelenNader gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 32813, nr. 85) over een bindend doel voor duurzame energie en energiebesparing
31793-8515-01-2014111011111111AlgeheelMotie van het lid De Graaf over stoppen met terugdringen menselijke CO2-uitstoot
31793-8615-01-2014111011111111AlgeheelMotie van het lid De Graaf over beëindigen van alle bijdragen aan het IPCC
31793-8715-01-2014001001110111DoelenMotie van het lid Van Meenen over inzet voor drie doelen voor klimaat- en energiebeleid
31793-8815-01-2014011011111111StimulatieMotie van het lid Smaling over het stimuleren van de voortgang in de mondiale klimaatarena
31793-8915-01-2014000111110011DoelenMotie van het lid Jan Vos over een aparte Europese doelstelling voor duurzame energie en energie-efficiency
2014D0655720-02-2014001001110011EnergieGewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33858, nr. 4) over een vertaling van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie
2014D0656420-02-2014011011111011BeprijzingGewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 33858, nr. 5) over inzetten op een structurele oplossing
33858-1020-02-2014011011110111EnergieMotie van het lid Jan Vos over het onderzoek naar de gevolgen voor een bindende doelstelling
33858-1120-02-2014011011110112AdaptatieMotie van het lid Jan Vos over aandacht voor worst case scenario’s
33858-620-02-2014001001110011EnergieMotie van het lid Van Tongeren c.s. over een verdelingssystematiek tussen de afzonderlijke lidstaten
33858-720-02-2014001001110011DoelenMotie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over drie bindende nationale doelen in 2030
33858-820-02-2014011011111111BeprijzingMotie van het lid Van Tongeren c.s. over onderzoek naar de invloed van een toename van hernieuwbare energie en energiebesparing
33858-920-02-2014111011111111UitstelMotie van het lid De Graaf over uitstel van de besluitvorming omtrent het voorstel
29023-15406-03-2014000011110111AfhankelijkheidMotie van de leden Van Veldhoven en Sjoerdsma over een analyse van bedreigingen en kansen die uit de energieafhankelijkheidspositie volgen
29023-15606-03-2014001001111111SchaliegasMotie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen over schaliegas
21501-20-84518-03-2014001001110112DoelenMotie van de leden Klaver en Van Ojik over ambitieuze, bindende EU-doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
21501-20-84818-03-2014001001110112DoelenMotie van de leden Sjoerdsma en Van Veldhoven over nationaal bindende doelstellingen voor de opwek van duurzame energie als onderdeel van de Europese klimaatdoelen voor 2030
2014D1083825-03-2014011001110111NoordpoolGewijzigde motie van het lid Jan Vos (t.v.v. 29023, nr. 159) over een verbod op transport van zware olie door het Noordpoolgebied
33834-1020-05-2014111111110111EnergieAmendement van het lid Van Veldhoven waarmee het bestuur van de NEa de bevoegdheid krijgt om verdere inboeking door bepaalde leveranciers voor bepaalde of onbepaalde tijd te kunnen weigeren indien deze leveranciers zich schuldig hebben gemaakt aan drie of meer van de feiten waarvoor ook een bestuurlijke boete kan worden opgelegd
33834-920-05-2014001001110111EnergieAmendement van het lid Van Veldhoven dat de NEa de taak geeft van de registratie en openbaarmaking van de prijs van HBE’s en het volume van de handel in HBE’s
33834-2002-06-2014001001110111EnergieGewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven ter vervanging van nr. 8 dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen
33863-1603-07-2014011011110111PensioenenAmendement van het lid Lodders dat regelt dat pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen niet verplicht zijn in hun jaarverslagen te vermelden op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten, sociale verhoudingen en de mate waarin het pensioenfonds of beroepspensioenfonds investeert in Nederland.
2014D3504402-10-2014001001110112UitstootGewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 33858-21) over de internationaal overeengekomen tweegradendoelstelling
33858-1802-10-2014001001110112BesparingMotie van het lid Van Veldhoven over een energiebesparingsdoel van 30%
33858-1902-10-2014011011111114UitstootMotie van het lid Van Veldhoven over niet akkoord gaan met een CO2-reductie van 40% in 2030
33858-2202-10-2014001010111112BeprijzingMotie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over het invoeren van een minimumprijs in het ETS-systeem
33858-2302-10-2014011001110111EnergieMotie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over een bindende doelstelling voor duurzame energie per lidstaat
33858-2402-10-2014001011111111DoelenMotie van het lid Agnes Mulder over een meer onafhankelijke energievoorziening in Europa
33858-2502-10-2014001001111111OnderzoekMotie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over de baten van hogere doelstellingen voor energie en klimaat
21501-20-91815-10-2014011001110111DoelenMotie van het lid Ouwehand over de klimaat- en energiedoelen van de Europese Commissie
21501-20-91915-10-2014001001110111BesparingMotie van de leden Klaver en Segers over een bindende energiebesparingsdoelstelling van 30%
21501-08-53016-10-2014011011111111OverlegMotie van het lid Smaling over ambitieuze klimaat- en energiedoelen
21501-08-53316-10-2014011001111111BesparingMotie van het lid Van Veldhoven over een hogere Europese doelstelling voor energiebesparing
30196-26213-01-2015011011111111AardgasMotie van het lid Van Tongeren over het niet aansluiten van nieuwbouw op het aardgasnet
30196-26313-01-2015001001110111FossielMotie van het lid Van Tongeren over het onder de grond laten van fossiele brandstofreserves
30196-26413-01-2015000001110111GemeentenMotie van het lid Van Tongeren over experimenteerruimte voor gemeenten
30196-26813-01-2015000101110111BijstookMotie van het lid Ouwehand over niet subsidiëren van de bijstook van biomassa
30196-27613-01-2015001011111111InnovatieMotie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over extra geld voor de innovatie van energiebronnen
30196-27913-01-2015111011111111OpslagMotie van het lid Klever over afschaffen van de opslag duurzame energie
30196-28013-01-2015111011111111WindMotie van het lid Klever over stoppen met de uitrol van windmolens op land
30196-28113-01-2015011011111114KolenMotie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven over de sluiting van de vijf oudste kolencentrales
30196-28313-01-2015011011110111BijstookMotie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven over overleg tussen energiebedrijven en milieuorganisaties over de meestook van biomassa
2015D0152819-01-2015000000110112BijstookGewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 31793, nr. 72) over het niet subsidiëren van bij- en meestook van biomassa
30196-33725-06-2015001001111111SDEMotie van het lid Van Tongeren over meer SDE+-beschikkingen uitgeven dan waar op papier ruimte voor is
30196-33825-06-2015011001110111BubbleMotie van de leden Van Tongeren en Jan Vos over systeemrisico's voor Nederlandse investeringsinstellingen
30196-33925-06-2015001000110011SDEMotie van het lid Van Tongeren over overschotten van de SDE+ storten in een schone-energiefonds
30196-34425-06-2015111011111111IsolatieMotie van het lid Smaling over het niet laten concurreren van warmteaansluiting met woningisolatie
2015D2607230-06-2015110101111101WindGewijzigde motie van de leden Smaling en Agnes Mulder (t.v.v. 30 196, Nr. 342) over alle Wind-op-landprojecten in de noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland tijdelijk "on hold" zetten
2015D2608730-06-2015001001110112WarmteGewijzigde motie van het lid Smaling (t.v.v. 30 196, nr. 345) over in de Warmtewet nadrukkelijk sturen op restwarmte
31239-19003-09-2015001111110011BiomassaMotie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over de oversubsidiëring van laagwaardige biomassa
31239-19103-09-2015001001111011EnergiebesparingMotie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over informatie over doorvoeren van energiebesparing bij bedrijven die tot de zware industrie behoren
31239-19203-09-2015001001110111GasMotie van het lid Van Tongeren over opschorten van de opsporingsvergunning voor het gasveld Terschelling-Noord
31239-19603-09-2015000001110011BiomassaMotie van het lid Dik-Faber over het gebruik van op areaalniveau gecertificeerde houtpellets voor industriële opwek van biostoom
31239-19903-09-2015001001110111AardgasMotie van het lid Van Veldhoven over het niet verlengen van de winningsvergunning bij Terschelling
31239-20103-09-2015001001110111BiomassaMotie van het lid Van Veldhoven over een ingroeipad van gecascadeerde biomassa
31239-20203-09-2015000001110011KolenMotie van het lid Van Veldhoven over niet invoeren van de vrijstelling van de kolenbelasting voordat dit nader is onderzocht
2015D3245908-09-2015011000110111AardgasGewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 31239, nr. 198) over geen winning van aardgas bij Terschelling
30196-37417-12-2015001001111112BiomassaMotie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over het opschorten van subsidie voor CCS bij kolencentrales
30196-37717-12-2015011001011011SDEMotie van het lid Smaling over de toegevoegde waarde van sport in relatie tot het SDE+-subsidiekader
2016D0415601-02-2016011001111111KolenNader gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren (t.v.v. 30196, nr. 378) over het openstellen in de SDE+ van de bij- en meestook van biomassa
31510-5616-06-2016011001110111KernenergieMotie van het lid Van Tongeren over financiële steun voor het openhouden van kerncentrale Borssele
31510-5816-06-2016011100110012KolenMotie van het lid Dik-Faber over geen publieke middelen voor restwarmteprojecten van kolencentrales
31510-6016-06-2016000001111111BebouwingMotie van het lid Van Veldhoven over een strategie voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050
2016D2574921-06-2016011001110111GasGewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 32849, nr. 74) over geen proefboringen bij Schiermonnikoog
34550-XII-3003-11-2016100011111111BesparingMotie van het lid Remco Dijkstra over woningcorporaties stimuleren om hun woningvoorraad te verduurzamen
34550-XII-3103-11-2016010001111012LuchtvaartMotie van het lid Remco Dijkstra over het voorkómen van een aparte Europese beprijzing van uitstoot bij Europese luchtvaartmaatschappijen
34497-714-11-2016001000110111SDEAmendement van het lid Van Tongeren over vergroting van de bijdrage voor energie-intensieve industrie
34497-814-11-2016001000110111SDEAmendement van het lid Van Tongeren over verlaging opslag duurzame energie in de eerste schijf en blokverwarming
34497-1321-11-2016001001111111SDEGewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 10 over de bestemming van de opbrengst van opslag duurzame energie
31239-22908-12-2016011001110111WindMotie van het lid Jan Vos over een verhoogd SDE+-tarief voor kleinschalige windprojecten
31239-23008-12-2016011101111112BiomassaMotie van het lid Jan Vos c.s. over geen nieuwe SDE+-subsidie voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales
31239-23108-12-2016111001111111WindMotie van de leden Klever en Wilders over geen windmolens plaatsen in de Drentse Veenkoloniën
31239-23508-12-2016001001110112EnergieMotie van het lid Van Tongeren over verplichtende energiebesparingsmaatregelen voor de energie-intensieve industrie
2016D4875013-12-2016111011111111SalderingGewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over continueren of verbeteren van de salderingsregeling (t.v.v. 31239, nr. 228)