Stemmingen 2023

JaarHoofdVVDD66PVVCDAPvdASPGLPvdDCUFvDBBBDenkSGPHagaVoltBij1JA21OmtzigtWeging
2021halvering veestapel klimaat1101111110010011001
2021Caribisch Nederland000011110001001-001
2021CO2-klok0100101100000011001
2022veto minister0000101100000001001
202260 miljard1101111110011011011
2022klimaatneutrale samenleving000022220002002-0-2
202260 miljard2202222220222022022
2022infrastructurele projecten000011110010001-001
2022energierichtlijnen0100111100000011001
2022stoppen nieuwe olie- en gaswinning0000333300000033003
2022houtige biomassa0010111101000111111
2022rapporteren over afbouw van fossiel1101111110010011011
2022komende klimaattoppen0100111110000011001
2022groene waterstof boven CCS1111111111110111111
2022Europese financiële sector0100111110010011001
2022geteelde biogrondstoffen1101111110111111011
2022tekortschieten0000202200020002002
2022koolstofbudget0100111100010011001
2022privévluchten0000111100010011001
2022schaliegas1101111110111011011
2022industrie 1,5 gradenscenario0100111110010011001
2022krimp luchtvaart0200222220202022002
2022flexibele energiebelasting0000101100000011001
2022emissievrije installaties1101111110010011011
2023negatieve klimaatimpact010010111011101-011
2023bomenkap in Estland0000111101111011111
2023banken1101111110001011011
2023exportkredietverzekeringen0000111100000011001
2023exportkredietverzekering toetsen0100111110010011001
2023exportkredietverzekering geen0000111100000011001
2023biobrandstoffen000011110000101-001
20232030 2050 doelstelling000011110001001-001
2023aanvullende klimaatpakket110110111001001-011
2023veehouderij en de akkerbouw000011110001001-001
2023sierteelt0000111100010011001
2023visie000011110001001-0-1
2023meevallers van het prijsplafond00001111000110110-1
2023kwaliteitsbudget voor projecten11011111100110110-1
2023routekaart negatieve emissies1101111010111011001
2023cruiseschepen1101111110111011011
2023cruiseschepen1101111110111011011
2023kennis delen110111111011101-011
2023elektrische deelmobiliteit1101111110011011011
2023privé- en zakenjets0100111110011011011
2023klimaat integraal analyse01011111100100110-1
2023fossiele subsidies11011111100100110-1
2023behalen van de klimaatdoelen0300303330000033003
2023decentrale opwek1101111110111011011
2023kunstmest0000111100000011001
2023glastuinbouw1101111110010011011
2023fossiele obligaties0100111110010011001
2023plastictaks0101101110000010011
2023alle windturbineplannen3303333330033033033
2023zero-emissiezones1101111110001011011
2023houdbaarheidsanalyse01011111100100110-1
2023fossiele subsidies op Europees niveau33033333300300330-3
2023gerecycled en biobased plastic01001111100010110-1
2023rijksgebouwen1101111110011011011
2023klimaatadaptatieplan BES-eilanden1101111110011011011
2023decentrale opwek1101111110111011011
2023COP28 klimaatschadefonds 1101111111010011001
2023schiphol0000111110001011001