Stemmingen 2021

NummerDatumVVDPVVCDAD66GLSPPvdACUPvdD50PlusSGPDENKFvDWegingOnderwerpOmschrijving
35300-XIII-1214-12-201900001100110101BiomassaAmendement van de leden Beckerman en Van Raan ter vervanging van nr. 11 over verschuiving middelen voor biomassa naar collectieve zonnepanelen
32813-51510-06-202001001110110111BiomassaMotie van de leden Van Haga en Baudet over stoppen met het subsidiëren van biomassa
32813-50410-06-202001001110110111BiomassaMotie van het lid Van der Lee over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales
32813-63503-12-202001001110111011BiomassaMotie van het lid Van Raan over een moratorium op hout afkomstig uit Estland en Letland
32813-64308-12-202001001110111111BiomassaGewijzigde motie van het lid Van Raan over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa (t.v.v. 32813-638)
35570-XIII-5105-11-202001001110110112BiomassaMotie van het lid Van Raan over geen nieuwe subsidies voor het opwekken van warmte door houtige biomassa
35300-XIII-10405-11-202001011111111111BiomassaGewijzigde motie van de leden Van Raan en Van Haga over streven naar zo min mogelijk biomassacentrales en voorkomen van wildgroei (35300-XIII-72)
32813-54402-07-202000001110110101BiomassaMotie van het lid Van Raan over in gesprek gaan met Vattenfall over de nog niet gegeven subsidie
32813-53730-06-202010111111111111BiomassaGewijzigde motie het lid Sienot c.s. over geen nieuwe subsidiebeschikkingen voor verbranding van houtachtige biomassa t.v.v. 32813-510
35300-XIII-10316-05-202001001110110011BiomassaGewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over per direct stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales (t.v.v. 35300-XIII-70)
32813-46212-03-202010111011011101BiomassaMotie van het lid Kops over onmiddellijk stoppen met biomassa
35300-XIII-3720-11-201901001110111111BiomassaMotie van het lid Van der Lee c.s. over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales
35300-XIII-5120-11-201910111111111101BiomassaMotie van het lid Sienot c.s. over beperkingen voor specifiek gebruik van duurzame houtpellets in SDE+-openstellingen
35300-XIII-7120-11-201901001110111111BiomassaMotie van het lid Van Raan c.s. over het herzien van het biomassabeleid
30196-65720-06-201901001100100101HoutstookMotie van de leden Wassenberg en Beckerman over een moratorium op de bouw van nieuwe houtstookcentrales
35300-6603-10-201901001110111011BiomassaMotie van het lid Baudet over op de kortst mogelijke termijn stoppen met subsidiëring van biomassa
35236-527-11-201900001110100004KolenMotie van het lid Van Raan over het versneld sluiten van de Nederlandse kolencentrales
35300-XIII-2320-11-201910111111111101KolenMotie van het lid Kops over het openhouden van alle kolencentrales
35205-2901-04-202000011011101102VliegbelastingGewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over niet akkoord gaan met Europese regelgeving die zou leiden tot een lagere financiële impact (t.v.v. 35205-16)
35205-1811-03-202000001110100004LuchtvaartMotie van het lid Van Raan over de luchtvaartsector binnen grenzen brengen van klimaat, leefomgeving en veiligheid
35205-1911-03-202000001110111101VeelvliegersMotie van de leden Van Raan en Laçin over veelvliegers aansporen vaker de trein te nemen
35205-2111-03-202000001110100101VliegbelastingMotie van het lid Laçin over bilaterale verdragen met landen om zo snel mogelijk accijns op kerosine te heffen
35205-2511-03-202000001110100101VliegbelastingMotie van het lid Snels over stappen verkennen om een einde te maken aan belastingparadijs Schiphol
31936-61421-05-201900011111111104LuchtvaartGewijzigde motie van het lid Paternotte over heldere milieugrenzen voor de luchtvaart (t.v.v. 31936, nr. 598)
31936-60014-05-201900011111111104LuchtvaartMotie van de leden Van Raan en Kröger over grenswaarden op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid
31936-60414-05-201900001110111101LuchtvaartMotie van het lid Laçin c.s. over een nieuw sectorplan met ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen
31936-60514-05-201900001110110102LuchtvaartMotie van het lid Laçin c.s. over in de nieuwe Luchtvaartnota alleen plannen opnemen die voor minder CO2-uitstoot zorgen
31936-60714-05-201900011111101104LuchtvaartMotie van het lid Kröger c.s. over een emissieplafond voor de luchtvaart
32813-37303-07-201900001010111004VliegbelastingGewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. inzetten op een hogere vliegbelasting (t.v.v. 32813-369)
31936-68609-10-201911111111101101LuchtvaartMotie van het lid Baudet over onderzoek naar de bouw van een nieuwe luchthaven op een kunstmatig eiland in de Noordzee
31936-68809-10-201911101111101002LuchtvaartMotie van het lid Van Brenk over een diepgaand onderzoek naar de ontwikkeling van een luchthaven in zee
31936-69009-10-201900001110111008LuchtvaartMotie van het lid Van Raan over het brengen van het aantal vliegbewegingen in Nederland binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid
31936-69109-10-201900001110100001LuchtvaartMotie van het lid Van Raan over de aanbevelingen uit de alternatieve luchtvaartnota serieus nemen
31936-69209-10-201900001110100001LuchtvaartMotie van het lid Van Raan over bevindingen uit de alternatieve luchtvaartnota een plaats geven in de Luchtvaartnota
35570-XIV-6208-12-202000011111110004VleesMotie van het lid Wassenberg over een plan om de schadelijke effecten van de EU-subsidies voor de promotie van vleesconsumptie tegen te gaan
35570-XIV-6308-12-202001001111110101VleesMotie van de leden Wassenberg en Van Raan over de onwenselijkheid van een promotiecampagne voor varkensvlees op basisscholen
31532-24712-03-202001001110110001VleesMotie van het lid Bromet over het stoppen met de verkoop van vlees onder de kostprijs
32813-63303-12-202010111111111101WaterstofMotie van de leden Agnes Mulder en Harbers over met onder anderen netbeheerders in gesprek gaan over demonstratieprojecten met waterstof
35570-XIII-3905-11-202010111111111101WaterstofMotie van het lid Sienot c.s. over de ontwikkeling van groene waterstof ten bate van schone energieopwekking
35300-XIII-3320-11-201910111111111101WaterstofMotie van het lid Van der Lee over onderzoek naar exploitatiesubsidie voor innovatieve waterstofprojecten
35300-XIII-3820-11-201910111111111101WaterstofMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over versnelling van de ontwikkeling van groene waterstof
35300-XIII-4020-11-201910111111111101WaterstofMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over het oplossen van congestie op het elektriciteitsnet met behulp van waterstof
35377-1525-06-202010111111111101WaterstofMotie van het lid Moorlag c.s. over een toonaangevende rol voor Nederland in de waterstoftransitie
32813-35903-07-201910111111111101WaterstofMotie van het lid Segers c.s. over opstellen van een programma waterstof
32813-62903-12-202010111111110104Wind op zeeMotie van de leden Van der Lee en Kröger over alvast rekening houden met een grotere opgave voor windenergie op zee
32813-54702-07-202010111111111104Wind op zeeMotie van de leden Sienot en Agnes Mulder over de ontwikkeling van Wind op Zee versnellen
31936-68709-10-201911111111111101Wind op zeeMotie van het lid Baudet over een algeheel moratorium op de verlening van concessies en de aanleg van nieuwe windturbineparken op de Noordzee
32813-50910-06-202010111111111101ZonMotie van het lid Moorlag over de dekking van risico's van zonnepanelen in verzekeringen
32813-51610-06-202000001110111104ZonMotie van het lid Beckerman over een stimuleringsregeling voor de installatie van zonnepanelen binnen de huursector
35570-XIII-3505-11-202000001110110108ZonMotie van het lid Beckerman c.s. over onderzoek naar het realiseren van het volledig potentieel van zonnepanelen op daken
32813-45312-03-202000001110110102ZonMotie van het lid Beckerman over SDE-gelden direct inzetten voor zon-op-dak
32813-46312-03-202000001110111101ZonMotie van het lid Moorlag over toepassing van de zonneladder ondersteunen
35570-XIII-6909-11-202000001110110101EnergiebesparingAmendement van het lid Van Raan over een extra bedrag voor handhaving van de naleving van de energiebesparingsplicht door gemeenten, RVO, of omgevingsdiensten
35570-XIII-6809-11-202000001110110101SDEAmendement van het lid Van Raan over het terugdraaien van een onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+ naar de algemene middelen
35570-XIII-1205-11-202010111111111101PostcoderoosGewijzigd amendement van het lid Sienot c.s. over het met 63 miljoen euro verhogen van het subsidiebudget voor de postcoderoosregeling
35236-427-11-201900111111110008UrgendaplanMotie van het lid Van Raan over de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van het 40-puntenplan
35236-903-12-201900011010100002UrgentieGewijzigde motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand (t.v.v. 35236-6)
35236-727-11-201910111111110108Extra stapMotie van het lid Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket klimaatmaatregelen presenteren
35236-1003-12-201910111111110102OnderzoekGewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over inventariseren van de resterende opgave om te voldoen aan het Urgenda-vonnis (t.v.v. 35236-8)
32813-41017-12-201910111111111101SubsidieMotie van het lid Harbers c.s. over nog subsidie aanvragen voor reeds aangeschafte warmtepompen of zonneboilers
32813-42317-12-201910111111111101OnderzoekGewijzigde motie van het lid Van der Lee over vóór 1 maart 2021 de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving actualiseren (t.v.v. 32813-411)
32813-41217-12-201910111111111101PlanMotie van de leden Agnes Mulder en Van der Lee over een samenhangend wetgevingsprogramma klimaat
32813-41317-12-201900001110110101OnderzoekMotie van het lid Beckerman over een overzicht van de ODE-bijdrage van de 20 meest vervuilende bedrijven
32813-43519-12-201910111111111101DoelenDerde nader gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over het Nederlands klimaatbeleid aanpassen op definitieve Europese afspraken (t.v.v. 32813-434)
32813-41617-12-201910111111111101ProcesMotie van het lid Moorlag over het ontwerpen van een duidelijke procesarchitectuur voor uitvoering van het Klimaatakkoord
32813-41717-12-201900001110110101PlanMotie van het lid Moorlag over uitwerken van een heldere visie en concrete scenario's en plannen
32813-41817-12-201910111111111101InfrastructuurMotie van het lid Dik-Faber c.s. over een nationaal plan voor de infrastructuur
35300-XIII-1619-12-201910111111111101ISDEAmendement van het lid Agnes Mulder c.s. over extra budget voor de ISDE regeling
3523628-06-201910111111111101BegrotingWijziging van de begroting van het Ministerie van Econmische Zaken en Klimaat 2019
32813-50610-06-202010111111111101SDE+Motie van het lid Van der Lee over het inhalen van misgelopen subsidie voor SDE+-projecten
32813-50710-06-202010111111110101JongerenMotie van het lid Moorlag over periodiek overleg met de JKB en andere jongerengroeperingen
32813-51310-06-202010111111111101AardgasMotie van de leden Van Haga en Baudet over een prominentere rol voor aardgas
32813-51410-06-202010111111111101SubsidieMotie van de leden Van Haga en Baudet over een onderzoek naar marktverstorende subsidies
32813-51710-06-202000001110100101HeffingMotie van het lid Beckerman over een onderzoek naar het effect op het voortbestaan van bedrijven van de geplande CO2-heffing
32813-51810-06-202000001110110101HeffingMotie van het lid Van Raan over de voorgestelde CO2-heffing eerlijker en effectiever maken
32813-52010-06-202000001110110101InformatieMotie van het lid Van Raan over bij de speelveldanalyse zo veel mogelijk objectieve data gebruiken
32813-63003-12-202010111111111101AquathermieMotie van de leden Van der Lee en Kröger over een routekaart aquathermie
32813-63103-12-202000111111111101CertificatenMotie van de leden Sienot en Dik-Faber over het systeem van Garanties van Oorsprong
32813-63403-12-202010111111111101ZonMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dakprojecten
32813-63603-12-202000001110111111RapportageMotie van het lid Van Raan over transparant rapporteren over de reële totale CO2-uitstoot
32813-64003-12-202000111111111101EnergiebesparingMotie van het lid Moorlag over het verhogen van de nalevingsgraad voor het bedrijfsleven ten aanzien van energiebesparende maatregelen
35570-XIII-1905-11-202010111111111101BeleidMotie van het lid Kops over onmiddellijk stoppen met elke vorm van klimaatbeleid
35570-XIII-2405-11-202000001110110008Extra beleidMotie van het lid Van der Lee over voor februari 2021 een extra beleidspakket voor het klimaatbeleid
35570-XIII-3305-11-202000001110111101EnergiecoöperatiesMotie van het lid Beckerman c.s. over overleg met de energiecoöperaties over door hen ervaren problemen
35570-XIII-3705-11-202000111111110102InputMotie van de leden Sienot en Dik-Faber over input ophalen bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving
35570-XIII-3805-11-202000111110111101SDEMotie van het lid Sienot over alle beschikbare SDE-middelen uitgeven aan de doelen van de SDE++
35570-XIII-4905-11-202010111111111101OndersteuningMotie van het lid Bruins c.s. over financiële participatie bij hernieuwbare-energieprojecten borgen
35570-XIII-5405-11-202000001110110104UrgendaMotie van het lid Van Raan over aanvullende maatregelen om het Urgendadoel te halen
35570-XIII-5505-11-202000001110110104FossielMotie van het lid Van Raan over een afbouwpad voor de uitfasering van fossiele subsidies
35570-XIII-5805-11-202010111111110001KlimaatwetMotie van het lid Stoffer over niet aanscherpen van de Klimaatwet
32813-57307-10-202000001100110004KunstmestMotie van het lid Van Raan over geen subsidie voor vergroening van kunstmestproductie
32813-57507-10-202000111110110101EnergiebesparingMotie van het lid Van der Lee over energiebesparingsverplichtingen voor ETS-bedrijven
32813-58207-10-202010111111111101DatawarmteMotie van het lid Sienot c.s. over een routekaart datawarmte
32813-59112-10-020200111111110108EnergiebelastingGewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over uitfasering van fossiele subsidies in de energiebelasting (t.v.v. 32813-583)
32813-58607-10-202010111111111101GasMotie van het lid Baudet over stoppen met het beleid om Nederland van het gas af te halen
32813-54102-07-202010111111111101SDEMotie van het lid Dik-Faber c.s. over in de SDE++ de gehele economische levensduur meenemen in de berekening van de CO2 reductie
32813-54202-07-202000111111111102MonitoringMotie van het lid Van Raan over de ontwikkeling van de Nederlandse uitstoot intensief monitoren
32813-54302-07-202000111111110104CrisisMotie van het lid Van Raan over tegengaan dat kortetermijnoplossingen voor de huidige economische crisis gaan bijdragen aan fossiele lock-in effecten
32813-54502-07-202000111111110104DoelenMotie van het lid Van Raan c.s. over versnelling van CO2-reductie als criterium hanteren
32813-55002-07-202000001110110101Energy Charter TreatyMotie van het lid Beckerman over de toekomstbestendigheid van de Energy Charter Treaty onderzoeken
31532-24612-03-202000011111111101SupermarktenMotie van de leden Sneller en De Groot over inzicht in de mate waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem
31532-24512-03-202000001110100001VoedingMotie van het lid Wassenberg over bij voedingsadviezen de klimaateffecten van voedsel mee laten wegen
32813-45712-03-202000001110110101ETSMotie van het lid Van Raan over het annuleren van bijpassende emissierechten bij CO2-reducerende maatregelen
32813-45812-03-202000001010100002VerkeerMotie van de leden Van Raan en Van Esch over uur terugbrengen naar 100 km/un 19.00 uur en 6.00 uur terugbrengen naar 100 km/u
32813-46012-03-202010111111111101SubsidieMotie van het lid Kops over direct afschaffen van ODE en SDE
32813-46112-03-202010111111110101KernenergieMotie van het lid Kops over een prominente plek voor kernenergie in onze energievoorziening
32813-46512-03-202010111111111101EnergiecoöperatiesMotie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over het ontwikkelfonds voor energiecoöperaties
32813-46612-03-202010111111111101InformatiecampagneMotie van de leden Dik-Faber en Sienot over de informatiecampagne voor burgers en bedrijven over de energietransitie
32813-43601-12-201900001110110104HemwegcentraleGewijzigde motie van de leden Van Raan en Beckerman over uit de markt halen van ETS-emissierechten bij CO2-reducerende maatregelen (t.v.v. 32813-426)
35300-XIII-2220-11-201910111111111101SDEMotie van het lid Kops over de ODE en de SDE afschaffen over de ODE en de SDE afschaffen
35300-XIII-2420-11-201910111111111101ParijsMotie van de leden Kops en Wilders over onmiddellijk uit het Klimaatakkoord van Parijs stappen
35300-XIII-3520-11-201910111111111101EnergieMotie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie
35300-XIII-3920-11-201910111111111101SDEMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over het snel openstellen van subsidies in het kader van de verbrede SDE+
35300-XIII-8720-11-201900001110111102ODEGewijzigde motie van het lid Beckerman over de ODE-bijdrage tot en met 2030 van de bedrijven die de hoogste uitstoot veroorzaken (t.v.v. 35300-XIII-47)
35300-XIII-5420-11-201910111111111101RestwarmteMotie van de leden Sienot en Verhoeven over maximale reductie van de restwarmte uit industriële productieprocessen
35300-XIII-6620-11-201900001010100001CO2Motie van het lid Van Raan over de snelheid van CO2-reductie als leidend criterium
35300-XIII-6720-11-201900000000100001DoelenMotie van het lid Van Raan over het Nederlandse CO2-reductiedoel voor 2030 ophogen naar 70% ten opzichte van 1990
35300-XIII-6820-11-201900001110100008DoelenMotie van het lid Van Raan over het Nederlandse CO2-reductiedoel voor 2030 ophogen naar minimaal 55% ten opzichte van 1990
35300-XIII-6920-11-201900001110110102NatuurgebiedMotie van het lid Van Raan c.s. over onderzoeken hoe agrarisch terrein verder kan worden omgezet in bos en natuurgebied
35300-XIII-7520-11-201900001110110101LeningenMotie van de leden Van Brenk en Van Otterloo over het schrappen van de leeftijdsgrens van 75 jaar bij duurzaamheidsleningen
32813-38110-09-201910111111111101OpslagMotie van het lid Sienot c.s. over mogelijke versnelling in opslagtechnieken
32813-38610-09-201910111111111101NetMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over kleine en coöperatieve projecten in gebieden waar een netcapaciteitstekort dreigt
32813-38810-09-201900001100111101NetMotie van de leden Moorlag en Beckerman over voorrang voor kleinschalige initiatieven bij aansluiting op het elektriciteitsnet
35570-XIX-1102-12-202000001110100001GroeifondsMotie van het lid Van Raan over voorkomen van een negatief effect van projecten op klimaat of biodiversiteit
35570-XIX-1202-12-202000001100110104GroeifondsMotie van het lid Van Raan over uitsluiten dat geld wordt uitgegeven aan de fossiele industrie
35446-502-09-202000011110110004CrisisMotie van het lid Van Raan over erkenning dat de wereld in een klimaat- en biodiversiteitscrisis verkeert
35300-A-9802-07-202010111111100002AsfaltMotie van de leden Van Aalst en Wilders over de benodigde verbreding van de A67 naar 2x3 rijstroken realiseren
35300-A-10102-07-202000011110110102AmelisweerdMotie van de leden Van Esch en Laçin over de klimaat- en milieugevolgen van de damwand voor verbreding van de A27 bij Amelisweerd
35300-A-10202-07-202000001110100001AsfaltMotie van de leden Van Esch en Laçin over geen wegenprojecten vergunnen zolang niet de volledige emissies worden meegenomen
35377-425-06-202010111111111101SpoorMotie van de leden Beckerman en Laçin over een dekkend spoornetwerk voor personenvervoer
35377-525-06-202000001100110101Green DealMotie van het lid Beckerman over doorbreken van de oude machtsstructuur
35377-625-06-202010111111111101KlimaatwetMotie van het lid Kops over het intrekken van de Klimaatwet
35377-725-06-202000011111110104CoronacrisisMotie van het lid Van Raan over actief tegengaan dat kortetermijnoplossingen voor de huidige economische crisis bijdragen aan fossiele lock-in-effecten
35377-1025-06-202010111111111101HavensMotie van de leden Agnes Mulder en Postma over een groene Europese havenstrategie die zorgt voor een gelijk speelveld
35377-1325-06-202000111111111108CO2 heffingMotie van het lid Van der Lee over een positief oordeel over een koolstofheffing aan de grens
35205-2611-03-202010111111111002SpoorMotie van het lid Stoffer c.s. over stimuleren van internationaal treinverkeer
35300-6103-10-201900001000110001RapportageMotie van het lid Van Raan over in elke begroting opnemen welke klimaat- en milieuschade het beleid heeft veroorzaakt
35300-6903-10-201910111111111101GeldMotie van het lid Baudet over geen financiële verplichtingen aangaan voor het klimaatbeleid
32813-34903-07-201910111111111101WarmtefondsMotie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over voorwaarden voor het verduurzamen van wijken
32813-35603-07-201900001110111004Extra pakketMotie van het lid Klaver c.s. over een extra maatregelenpakket dat 5 megaton CO2 bespaart
32813-35703-07-201910111111111101KlimaatakkoordMotie van de leden Kops en Wilders over in de prullenbak gooien van het Klimaatakkoord
32813-36203-07-201900111110110104UrgendaMotie van het lid Van Raan c.s. over het serieus nemen van de Urgendamaatregelen
32813-36503-07-201900000000100001VeehouderijMotie van de leden Van Raan en Thieme over inrichten van een aanvullende CO2-heffing voor de veehouderij
32813-36803-07-201910111111111111RapportageMotie van de leden Stoffer en Jetten over jaarlijks in de Klimaatnota aangeven in hoeverre gemeenten hun rol waar kunnen maken
31936-69309-10-201911111111101101SpoorMotie van de leden Kröger en Amhaouch over het opnemen van een scenario Railport Schiphol in de Luchtvaartnota